Dogmatyka:

Program kierunku dogmatycznego obejmuje zagadnienia z teologii systematycznej.

Kierowany jest do każdego, kto pragnie pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę biblijną.

Uporządkowane, przedstawione w jasny i przystępny sposób nauczanie zapewnia mocny fundament w codziennym życiu i służbie.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Nauka o Biblii i natchnieniu
 2. Nauka o Bogu
 3. Nauka o Chrystusie
 4. Nauka o człowieku
 5. Nauka o grzechu
 6. Nauka o zbawieniu
 7. Nauka o Duchu Świętym
 8. Nauka o Kościele
 9. Nauka o aniołach
 10. Nauka o rzeczach przyszłych


Chrześcijańskie przywództwo:

Program kierowany jest do osób aktywnie służących w zborach: starszych zboru, diakonów, liderów, nauczycieli szkoły niedzielnej oraz osób przygotowujących się do służby.

Zajęcia obejmują wykłady z teologii praktycznej oraz ćwiczenia z kaznodziejstwa, prowadzenia małych grup oraz duszpasterstwa.

W trakcie realizacji programu kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne bezpośrednio przygotowujące studenta do pełnienia służby.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:
 1. Chrześcijańskie nabożeństwo
 2. Czytanie Biblii z uwzględnieniem zasad interpretacji – wykłady i ćwiczenia
 3. Nauczanie w małych grupach – wykłady i ćwiczenia
 4. Kaznodziejstwo – wykłady i ćwiczenia
 5. Duszpasterstwo – wykłady i ćwiczenia
 6. Ewangelizacja – wykłady i ćwiczenia


Wykłady są objęte prawem autorskim. Przekazane słuchaczom materiały oraz nagrania z wykładów można wykorzystać wyłącznie do użytku prywatnego, bez możliwości ich odtwarzania publicznego oraz udostępniania w Internecie czy publikowania w innej formie.Informacja:

Pierwszy inauguracyjny zjazd 18.09.2021, godz. 10:00

Wyświetl większą mapę