W KSB mogą się uczyć osoby pełnoletnie, które otrzymały rekomendację pastora zboru bądź lidera wspólnoty. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest dodatkowo zgoda rodziców. Przypadki osób, które chcą się uczyć w seminarium a nie należą do żadnego zboru bądź wspólnoty są rozpatrywane indywidualnie.

Nauka w KSB jest płatna. Opłata za jeden rok nauki wynosi 500 zł. Opłatę można uiścić w kilku ratach. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ubieganie się o zwolnienie z części opłat.

Opłata pokrywa koszty funkcjonowania szkoły oraz zapewnia studentom:Aby rozpocząć naukę należy:

Osoby kontynuujące naukę na drugim roku nie muszą ponownie wypełniać ankiety ale proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.Informacja:

Pierwszy inauguracyjny zjazd 18.09.2021, godz. 10:00

Wyświetl większą mapę