Krakowskie Seminarium
Biblijne

“Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.” 1Kor 2, 5

Play Video

Kraków, Nowa Huta

O KSB

Krakowskie Seminarium Biblijne jest szkołą biblijną o charakterze zielonoświątkowym lecz otwartą dla studentów ze wszystkich środowisk ewangelicznych. Oferujemy naukę na kierunkach: dogmatyka oraz chrześcijańskie przywództwo. Zobacz więcej.

Nasi wykładowcy

Ps Paweł Sochacki

dyrektor KSB

Ps Paweł Sochacki

W wieku 23 lat przeżył nawrócenie do Chrystusa a następnie przyjął chrzest wiary w krakowskim zborze "Betlejem". W 1992 roku ukończył Warszawskie Seminarium Teologiczne. Rok później został powołany na pastora Zboru Kraków - Nowa Huta. Z Krakowskim Seminarium Biblijnym związany jest od momentu jego powstania. Obecnie pełni w nim funkcję dyrektora. Ma żonę Dorotę i córkę Dominikę.

ps Wiesław Didoszak

Wykładowca

Ps Wiesław Didoszak

W wieku 26 lat przeżył nawrócenie i przyjął chrzest wiary. Ukończył Akademię Pedagogiczną w Krakowie oraz Warszawskie Seminarium Teologiczne. W 1988 roku został powołany na pastora zboru "Betlejem" w Krakowie. Z Krakowskim Seminarium Biblijnym jest związany od momentu jego powstania. Ma żonę Neli oraz córkę Emanuelę i syna Samuela.

Robert Boryczka

Wykładowca

Robert Boryczka

Mając 23 lata stał się ewangelicznie wierzącym chrześcijaninem. Od 1989 roku jest pracownikiem misji Chrześcijański Ruch Mt28. Razem z żoną i zespołem służył na misji w Rosji w latach 1996 – 2003. Po powrocie założył wraz z innymi misjonarzami Szkołę Misyjną. Obecnie pełni też posługę pasterską w KChB w Rabce Zdroju. Jego powołanie i pasja to czynienie uczniami Chrystusa w swojej "Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi". Z KSB jest związany od 2013 roku. Ma żonę Elżbietę i trójkę dzieci: Patrycję, Sebastiana i Borysa.

Bartosz Sokół

Wykładowca

Bartosz Sokół

Szczęśliwy mąż i ojciec, prawnik, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz teologii w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Zaangażowany w szereg inicjatyw chrześcijańskich. Interesuje się historią chrześcijaństwa w kontekstach społecznych i kulturowych, filozofią oraz apologetyką. Z Krakowskim Seminarium Biblijnym związany od 2019 r.

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja

W KSB mogą uczyć się osoby pełnoletnie, które otrzymały rekomendację pastora zboru bądź lidera wspólnoty. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Jeśli nie należysz do zboru lub wspólnoty zadzwoń.

Nauka w KSB jest płatna. Opłata za jeden rok nauki wynosi 600 zł. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ubieganie się o zwolnienie z części opłat.

Opłata pokrywa koszty funkcjonowania szkoły oraz zapewnia studentom:

01

Skrypty do wykładów oraz materiały uzupełniające.

02

Możliwość korzystania z nagrań mp3 i video.

03

Dla każdego uczestnika zapewniamy obiad.

Aby rozpocząć naukę:

Co mówią uczestnicy seminarium?

Opinie absolwentów

Terminy zjazdów 2022/23 <- zAPISY

Zjazdy odbywają się w Krakowie os. Willowe 29 w godzinach od 10:00 – 16.00.

Zostaw swoje dane kontaktowe

Zadzwonimy do Ciebie!