Oferta dla zborów

Na zaproszenie zboru realizujemy poniżej przedstawione seminaria

Seminarium

Więcej z Biblii cz. 1,2,3.

Seminarium „Więcej z Biblii” jest praktycznym nauczaniem połączonym z ćwiczeniami. Zachęca do czytania Biblii w taki sposób, by czerpać z niej jak najwięcej. Realizowane jest w sposób obrazowy i entuzjastyczny z czynnym zaangażowaniem uczestników. Po ukończeniu seminarium uczestnicy będą potrafili odczytać znaczenie tekstu z uwzględnieniem pięciu kontekstów, poznają język Biblii oraz podstawowe reguły interpretacji Pisma Świętego.

Czas: 5×45 min lub 3×1,5 godz.
Ilość uczestników: od 10 osób
Forma zajęć: wykłady i ćwiczenia

Więcej z Biblii cz. 1

Czytanie Biblii z uwzględnieniem 5 kontekstów

01

Wyzwania podczas studiowania Biblii.

02

Znaczenie kontekstów.

03

Ćwiczenia na wybranych tekstach Pisma.

Więcej z Biblii cz. 2

Zasady interpretacji Biblii

01

Najczęściej popełniane błędy.

02

Podstawowe zasady interpretacji Biblii.

03

Ćwiczenia na wybranych przykładach.

Więcej z Biblii cz. 3

Język Biblii

01

Najczęściej popełniane błędy.

02

Podstawowe zasady interpretacji Biblii.

03

Ćwiczenia na wybranych przykładach.

Seminarium z kaznodziejstwa

Seminarium podnosi kwalifikacje oraz przygotowuje do służby kaznodziejskiej. Uczymy się jak odebrać Słowo od Boga, jak przygotować i wygłosić kazanie. Seminarium realizowane jest w sposób obrazowy i entuzjastyczny z czynnym zaangażowaniem uczestników. Po jego ukończeniu, uczestnicy będą umieli przyjąć, przygotować i przekazać Słowo Boże słuchaczom.

Zakres tematyczny