Dogmatyka & Chrześcijańskie przywództwo

Program

Dlaczego KSB?

Proponujemy i gwarantujemy nauczanie biblijne na dobrym poziomie oraz możliwość osobistego rozwoju poprzez udział w zajęciach praktycznych. W okresach między zjazdami studenci piszą prace kontrolne oraz przygotowują ćwiczenia.

Aby ukończyć wybrany kierunek student musi napisać i otrzymać pozytywną ocenę z prac kontrolnych oraz zdać egzamin w formie testu. Po ukończeniu pierwszego kierunku, można kontynuować naukę na drugim.

Ukończenie dwóch kierunków uprawnia do otrzymania dyplomu Krakowskiego Seminarium Biblijnego, który uznawany jest przez Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Dogmatyka

Program obejmuje zagadnienia z teologii systematycznej. Kierowany jest do każdego, kto pragnie pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę biblijną. Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych wykładów.

Chrześcijańskie Przywództwo

Program kierowany jest do osób aktywnych w służbie: starszych zboru, diakonów, liderów, nauczycieli szkoły niedzielnej oraz osób przygotowujących się do służby. Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia. W trakcie realizacji programu kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne przygotowujące do służby.

Aby rozpocząć naukę, należy:

  • do 10 września wypełnić formularz zgłoszeniowy online,
  • pobrać i wypełnić ankietę,
  • ankietę wraz z rekomendację pastora zboru lub lidera wspólnoty należy przywieźć na pierwszy zjazd.