Seminarium - Więcej z Biblii

Seminarium "Więcej z Biblii" jest praktycznym nauczaniem połączonym z ćwiczeniami i zachęca do czytania Biblii w taki sposób, by czerpać z niej jak najwięcej. Realizowane jest w sposób obrazowy i entuzjastyczny z czynnym zaangażowaniem uczestników. Po ukończeniu seminarium uczestnicy będą potrafili odczytać znaczenie tekstu, uwzględniając 5 kontekstów danego fragmentu, nie będą popełniali najczęstszych błędów oraz poznają podstawowe reguły interpretacji Biblii.

SEMINARIUM PODSTAWOWE:
Czas: 5×45 min lub 3×1,5 godz.
Ilość uczestników: od 12 osób
Forma zajęć: wykłady i ćwiczenia

Zakres tematyczny:

  1. Wyzwania podczas studiowania Biblii
  2. Znaczenie kontekstów
  3. Ćwiczenia na wybranych tekstach Pisma
  4. Najczęściej popełniane błędy
  5. Podstawowe reguły interpretacji Biblii


SEMINARIUM ZAAWANSOWANE:
Czas: dodatkowo 2×45 min lub 1,5 godz.

Dodatkowe tematy:
  1. Prezentacja narzędzi do studiowania Biblii
  2. Ocena tłumaczeń Biblii i komentarzy
  3. Krytyka tekstu Pisma Świętego na wybranych przykładach


Seminarium zaawansowane może być też odrębnym spotkaniem, wtedy rozszerzamy ilość godzin do 5 × 45 min i wzbogacamy je większą ilością ćwiczeń.

SEMINARIUM jest realizowane przy czynnym udziale pastora lokalnego zboru, który po ustaleniu tematu jest jednym z wykładowców.

KOSZT: Zwrot kosztów podróży.

KONTAKT:
Pastor Paweł Sochacki 604414100
mail:sochacki@kznh.pl



Informacja:

Pierwszy zjazd: 19.09.2020



Wyświetl większą mapę