Terminy zjazdów

Krakowskie Seminarium Biblijne

NA ROK 2023/2024 PLANUJEMY JEDYNIE KIERUNEK DOGMATYKA W TRYBIE ONLINE 🙂

Zjazdy odbywają się w Krakowie os. Willowe 29 w godzinach od 10:00 – 16.00.

NA ROK 2023/2024 PLANUJEMY JEDYNIE KIERUNEK DOGMATYKA W TRYBIE ONLINE

17.09.2022

Dogmatyka - Nauka o Bogu - ONLINE
Przywództwo -Zasady interpretacji Biblii cz. 1

15.10.2022

Dogmatyka - Nauka o Chrystusie - ONLINE
Przywództwo - Zasady interpretacji Biblii cz. 2

12.11.2022

Dogmatyka - Nauka o Piśmie Świętym - ONLINE
Przywództwo - Nauka o nabożeństwie

26.11.2022

Dogmatyka - Nauka o grzechu - ONLINE
Przywództwo - Kaznodziejstwo

17.12.2022

Dogmatyka - Nauka o zbawieniu - ONLINE
Przywództwo - ćwiczenia z kaznodziejstwa

14.01.2023

Dogmatyka - Nauka o człowieku - ONLINE
Przywództwo - Ewangelizacja

11.02.2023

Dogmatyka - Nauka o Duchu Święty - ONLINE
Przywództwo - Grupy domowe

11.03.2023

Dogmatyka - Nauka o Kościele - ONLINE
Przywództwo - ćwiczenia z grup domowych

15.04.2023

Dogmatyka - Nauka o aniołach i demonach - ONLINE
Przywództwo - Duszpasterstwo

20.05.2023

Dogmatyka - Eschatologia - ONLINE
Przywództwo - ćwiczenia z duszpasterstwa

3.06.2023

Zakończenie - egzamin, nabożeństwo