Terminy zjazdów

Krakowskie Seminarium Biblijne

Kalendarz 2021/22

Zjazdy odbywają się w Krakowie os. Willowe 29 w godzinach od 10:00 – 16.00.

18.09.2021

Dogmatyka - Nauka o Bogu
Przywództwo - Nauka o nabożeństwie

16.10.2021

Dogmatyka - Nauka o Piśmie Świętym (online)
Przywództwo - Zasady interpretacji Biblii cz. 1

6.11.2021

Dogmatyka - Nauka o Chrystusie
Przywództwo - Zasady interpretacji Biblii cz. 2

27.11.2021

Dogmatyka - Nauka o grzechu
Przywództwo - Kaznodziejstwo

18.12.2021

Dogmatyka - Nauka o zbawieniu
Przywództwo - ćwiczenia z kaznodziejstwa

15.01.2022

Dogmatyka - Nauka o Duchu Świętym
Przywództwo - Grupy domowe

12.02.2022

Dogmatyka - Nauka o człowieku
Przywództwo - ćwiczenia z grup domowych

12.03.2022

Dogmatyka - Nauka o Kościele
Przywództwo - Duszpasterstwo

9.04.2022

Dogmatyka - Nauka o aniołach i demonach
Przywództwo - ćwiczenia z duszpasterstwa

7.05.2022

Dogmatyka - Eschatologia
Przywództwo - Ewangelizacja

28.05.2022

Zakończenie - egzamin, nabożeństwo